اساس دانش، رفق و مدارا و آفت آن درشت خویی است . [امام علی علیه السلام]
https://keramatzade.com