کسی که مردم را دست می اندازد، نباید [امام صادق علیه السلام]
https://keramatzade.com