سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با هر آدمى دو فرشته است که او را مى‏پایند و چون قدر الهى رسد بدان واگذارش نمایند ، و مدت زندگانى که براى انسان است چون سپرى وى را نگهبان است . [نهج البلاغه]
https://keramatzade.com

10 عامل برای رسیدن به موفقیت تجاری در بازار کار

 

 

برای موفقیت و شکـست در تجـارت، دلایـل خاصـی وجـود دارد. در تجـارت، در خصوص این معیارها هر چـه صـراحتتـان بیـشتر باشـد، می‌توانید اقـدامات و تصمیم های بهتـری اتخـاذ کنیـد. بـا تحلیـل و مقایـس? تجـاری شما  بـا دلایـل ایـن شکست ها و موفقیت ها، برای بهبود میـزانفـروش و سوددهی خـود، بـه بیـنش کلیدی مورد نیاز، دست پیدا خواهید کرد.

 https://www.keramatzade.com/

شنیده‌اید که میگویند: «آنچه نمی‌دانید بـه شـما آسـیب نمی‌رساند.». خـوب، در تجارت خلاف این جمله صدق می‌کند،

یعنـی: « آنچه نمی‌دانید باعث شکست شما است.»

برای آنکه بیشترین نتیجه را از این تحلیل‌ها گرفتـه باشـیم مراحـل زیـر را دنبـال کنید:

 https://www.keramatzade.com/

1.    هر کدام از دلایل شکست یا موفقیت تجاریِ خود را دوباره مطالعـه کـرده و در هر یک از حوزه‌ها، از یک تا ده از بهترین تا بدترین رتبه به خودتان امتیاز بدهید.

2.    .در انتها، پاسخ‌های خود را در جـدولی گـردآوری کـرده تـا بتوانیـد از تجـارت? امروز خود دیدگاهی به دست آورید .

3.     نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنید.

 

مقاله مرتبط:10 اصول موفقیت درکار

 

 https://www.keramatzade.com/

در مورد هر سؤال، از 1-10 به خودتان امتیاز دهید

 

. 1 .محصول یا خدمات شما با نیازهای کنونی بازار کاملاً مطابقت دارد

 الف) شما محصولات و خدمات خود را فروخته، تحویل می‌دهید و پـول دریافـت می‌کنید.

ب) درزمین? فروش سود قابل‌ ملاحظه‌ای دریافت می‌دارید

ج) مشتریانتان خشنودند. 


2 شما پیش از آغاز به انجام عملیات یک برنام? تجاری کامل طرح کرده‌اید.

الف) شما پس از تحلیلِ تجارت و بازار کاری‌تان، برنامه‌ریزی کاملی برای فـروش، بازاریابی و اقدامات تجاری انجام داده‌اید

ب) شما هم? جزئیات کارتان را برنامـهریـزیکـردهایـد و هـر روز طبـق آن عمـل می‌کنید 

https://www.keramatzade.com/


3.شما پس از یک تجزیه تحلیل کامـل از بـازار، بـه ایـن نتیجـه رسیده‌اید کـه محصولاتتان از خصوصیات مورد توجه‌ی برخوردار است.

 الف) شما مزیت قابل رقابت خود در بازار را تعیین کرده‌اید و آماده‌اید تـا از آن بهره‌برداری کنید.

 ب) شما برنام? کاملی برای تبلیغات، بازاریابی و ارتقاء محصولات و خدمات خود دارید.

 ج) شما برای فروش روشی بی نقص و برای دستیابی به اهـداف فـروش رونـدی برنامه‌ریزی‌شده، در اختیار دارید4 برای دفترداری، حسابداری و مدیریت مالی حساب‌شده، سیـستمی طراحـی کرده‌اید

الف) برای هر کدام از فعالیت‌های تجاری‌تان، بودجه کنار گذاشته‌اید

ب) مرتب، نتایجِ پروژه‌هایتان را می‌سنجید. 

ج) هر گاه نتایج پروژه‌ها مختلف بود، به سرعت تغییر مسیر می‌دهید.

 https://www.keramatzade.com/

مقاله مرتبطبرای موفقیت در کسب‌وکار کوچک خود از این 5 اشتباه اجتناب کنید

 

5 .افراد کلیدی‌تان معیار بالایی از صلاحیت، قابلیـت و درسـتی بـه شـما انتقـال می‌دهند

. الف) شما شغل بدون مشکلی داشته و برای هر یک از اقدامات توضیح مشخـصی دارید. 

ب) شما با دقت افراد باصلاحیت را انتخاب کرده و مشاغل پر اهمیـت را بـه آنهـا واگذار کرده‌اید.

ج) اگر مجبور باشید دوباره از اول کارتان را شروع کنیـد، در کار تجـاری شما،کـسی وجود ندارد که او را دوباره استخدام نکنید


 

6 .شما به درستی سازماندهی شده‌اید، زمان را تنظیم می‌کنید و برای هـر کـدام از کارهای کلیدی‌تان عملکردهایتان را می‌ سنجید

الف) شما همواره روی امور مهم تمرکز می‌کنید

ب) هر فرد به آنچه از وی انتظار میرود، نحوة سـنجش عملکـرد و کـسب پـاداش آگاهیِ کامل دارد

ج) شما بطور مرتب موارد کلیدیِ نتایج و استانداردهای عملکرد هر یک از افراد را بازبینی می‌کنید.

 https://www.keramatzade.com/

مقاله مرتبط:8 راهکار متفاوت برای جذب مشتریان جدید 

 

7 .در میل رسیدن به موفقیت و سوددهی، شما صریح، مصمم و مصر هستید

الف) شما در تمام زمینه‌ها، برای خود و کار تجاری  اهداف شفافی دارید

 ب) شما بیشتر بر راهکارها تمرکز دارید تا مشکلات

ج) برای شما «شکست یک گزینه نیست!»

https://www.keramatzade.com/


8 .شما با هم? افراد کلیدیِ تجارتتان ارتباطی مؤثر و کارآمد دارید

الف) همه اهداف تجاری‌ شما را می‌دانند و بـه ایـن نکتـه کـه هـر یـک چـه نقـشی در دستیابی به آنها دارند واقف هستند.

 ب) شما بطور مرتب با کارمندانِ خود جلسات تبادل اطلاعـات می‌گذارید و هـیچ رازی بین شما وجود ندارد

 ج) شـما بطـور مرتـب بانکـدار و شـرکای خـود را در جریـان پیـشرفت کاری‌تان می‌گذارید


https://www.keramatzade.com/

9 .جریانِ بسیاری قویی‌ای در فروش تاکید مکرری در بازاریابی وجود دارد.

 الف) شما از یک برنام? بازاریابیِ مکتوب پیروی می‌کنید که این کار جریان ثابتی از رهبریِ شایسته ایجاد می‌کند.

ب) شما اهداف فروش مشخصی دارید که قصد دارید با تلاش هـرروز، هفتگـی و ماهیانه به آن برسید

ج) شما یک روند فروش موفق دارید که بیشتر اوقات برای مشتریانتـان توقعـاتی به همراه می‌آورد


https://www.keramatzade.com/

10.هم? افراد موجود در شرکتتان همواره در پـی جلـب رضـایت، حفـظ و جذب مشتری هستند. جذب مشتری بیشترین دغدغ? افراد است.

الف) هدف یک تجارت، خلق و حفظ مشتریان است در نتیجه تمـام سـود شـما بـر همین اساس خواهد بود. 

ب) در دراز مدت، رضایت مشتریان تنها معیـار موفقیـت تجـاری شـما بـه شـمار می آید

ج) اگر در این محدوده موفق باشید، مشتریان شما آن‌قدر راضی خواهنـد بـود کـه شمارا به دوستانشان معرفی می‌کنید.

 

نتیجه 
هر چه بیشتر این ده تمرینِ کسب موفقیت تجاری را تکرار کنید، میـزان فـروش و سوددهی‌تان بیشتر خواهد شد

https://www.keramatzade.com/


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 96/7/21:: 10:56 صبح     |     () نظر