امّا حقّ شما برمن . . . این است که به شما بیاموزم تا نادانی نکنید و ادب آموزم تا بدانید . [امام علی علیه السلام]
https://keramatzade.com

سازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان از اسفندماه سال 1369 بانام سازمان نظام مهندسى ساختمان اصفهان و تأسیسات و سازمان نظام مهندسى معمارى و شهرسازى شکل گرفت. در سال 1372 این دو سازمان در هم ادغام و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان و تأسیسات را داد و پس از تصویب قانون سازمان نظام مهندسی اصفهان و کنترل ساختمان در اسفندماه سال 74 اولین دوره هیئت در سال 1376 بر اساس قانون جدید با عضویت سیزده نفر تشکیل گردید.

دومین دوره هیئت مدیره در سال 1379 ،سومین دوره هیئت مدیره در سال 1382، چهارمین دوره هیئت مدیره در سال 1385 ، پنجمین دوره هیئت مدیره در سال 1388 ، ششمین دوره هیئت مدیره در سال 1391 و هفتمین دوره هیئت مدیره در سال 1394 ، هشتمین دوره هیئت مدیره در سال 1397 به‌وسیله اعضای نظام مهندسی انتخاب و مشغول به کار گردیدند. ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهاناستان عبارت‌اند از :

مجمع عمومی
هیئت مدیره
شورای انتظامی استان
بازرسان
اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان به‌تناسب اعضای سازمان انتخاب می‌گردند. هم اکنون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با داشتن 31190 عضو دارای 15 نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل است


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 98/12/16:: 8:4 صبح     |     () نظر