سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبوب ترینِ مردم نزد تو، باید شخص مهربانِ نیکخواه باشد . [امام علی علیه السلام]
https://keramatzade.com

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

 بهترین راه برای تبدیل شدن استرس به یک موفقیت بزرگ چیست؟ این مراحل موفقیت آمیز ترین افراد در جهان است.


1.می دانید که هر روز زندگی شما یک زندگی جدید برای موفقیت است

 

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

شما باید این را خیلی خوب بدانید و هیچکس نمیتواند شما را  قضاوت کند، بنابراین هر روز با در آغوش گرفتن همه کسانی که در اطراف شما هستند شروع کنید و می دانید که در آن روز یک زندگی جدید را برای موفقیت آغاز خواهید کرد.


2.شروع به تفکر برای کاهش استرس

 

چگونه استرس شدید را کنترل کنیم

 

برای تنها 5 دقیقه فکر کنید و زیباترین چیزهایی که در زندگی خود می خواهید، انجام دهید تا استرس شما کم و درهای موفقیت بر روی شما باز شود.


3. صبحانه خوب استرس را کاهش می دهد

 

چگونه از استرس نجات پیدا کنیم

 

یک صبحانه خوب داشته باشید و چند لیوان اب بخورید و استرس را فراموش کنید و برای امروز برنامه ریزی کنید. .. نه فردا ،نه هفته بعد ... فقط امروز.


4.لبخند بزن تا استرس فرار کند

 

سریعترین راه کاهش استرس

 

شروع برنامه خود را با لبخند زدن آغاز کنید و احساس خوبی در مورد خودتان ایجاد کنید. چرا که شما خیلی بهتر از بسیاری از مردم در جهان هستید و نباید استرس در زندگی خود راه بدهید.


5.تمرکز بر روی برنامه روزانه برای موفقیت

 

راه های کاهش استرس و اضطراب

 

 هر حواس پرتی را فراموش کنید که باعث می شود حتی یک لحظه فکر کنید و استرس داشته باشید. بدانید که زمان در آن لحظه فقط برای شما متوقف شده است. می دانید که شما پادشاه جهانت هستی بنابراین مثل یک پادشاه عمل کن و موفقیت را تجربه کنید


6.انجام برخی از ورزش های سبک برای کاهش استرس خوب است

 

راه های کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان در امتحانات

 

هنگامی که به تخت می روید در شب فکر نکنید چه اتفاقی فردا می افتد . فقط فکر بسیار مثبت و احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید تاموفقیت به سراغتان بیاید 


7.اتمام برنامه ها و کاهش استرس

به خودت یادآوری کن که همه چیز را از زندگی می خواهی و برنامه روزانه خود را به پایان برسانید و در پایان روز خوشحال باشید


8. باور داشته باشید موفقیت همین نزدیکی است

 

چگونه بر دلشوره غلبه کنیم

 

باور کنید که شما همه چیزهایی را که میخواهید به انجام خواهید رسانید و تمام رویاهایتان درست خواهد شد و موفقیت را خواهید دید، زیرا همه مردم نمیتوانند قدرت خود را حفظ کنند و برنامه روزانه خود را بدون استرس و شکست حفظ کنند!


9.هیچ کاری برای موفقیت عار نیست..

 

 

 

راههای مهار استرس

 

هیچ کار کوچک، بزرگ، برتر و یا پایین تر نیست...زیرا تضمین موفقیت شما و نابودی استرس در صبر و سماجت شما در کار می باشد.موفق باشید دوست عزیز...

احمدرضا کرامت


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 97/12/16:: 10:36 صبح     |     () نظر

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

 بهترین راه برای تبدیل شدن استرس به یک موفقیت بزرگ چیست؟ این مراحل موفقیت آمیز ترین افراد در جهان است.


1.می دانید که هر روز زندگی شما یک زندگی جدید برای موفقیت است

 

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

شما باید این را خیلی خوب بدانید و هیچکس نمیتواند شما را  قضاوت کند، بنابراین هر روز با در آغوش گرفتن همه کسانی که در اطراف شما هستند شروع کنید و می دانید که در آن روز یک زندگی جدید را برای موفقیت آغاز خواهید کرد.


2.شروع به تفکر برای کاهش استرس

 

چگونه استرس شدید را کنترل کنیم

 

برای تنها 5 دقیقه فکر کنید و زیباترین چیزهایی که در زندگی خود می خواهید، انجام دهید تا استرس شما کم و درهای موفقیت بر روی شما باز شود.


3. صبحانه خوب استرس را کاهش می دهد

 

چگونه از استرس نجات پیدا کنیم

 

یک صبحانه خوب داشته باشید و چند لیوان اب بخورید و استرس را فراموش کنید و برای امروز برنامه ریزی کنید. .. نه فردا ،نه هفته بعد ... فقط امروز.


4.لبخند بزن تا استرس فرار کند

 

سریعترین راه کاهش استرس

 

شروع برنامه خود را با لبخند زدن آغاز کنید و احساس خوبی در مورد خودتان ایجاد کنید. چرا که شما خیلی بهتر از بسیاری از مردم در جهان هستید و نباید استرس در زندگی خود راه بدهید.


5.تمرکز بر روی برنامه روزانه برای موفقیت

 

راه های کاهش استرس و اضطراب

 

 هر حواس پرتی را فراموش کنید که باعث می شود حتی یک لحظه فکر کنید و استرس داشته باشید. بدانید که زمان در آن لحظه فقط برای شما متوقف شده است. می دانید که شما پادشاه جهانت هستی بنابراین مثل یک پادشاه عمل کن و موفقیت را تجربه کنید


6.انجام برخی از ورزش های سبک برای کاهش استرس خوب است

 

راه های کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان در امتحانات

 

هنگامی که به تخت می روید در شب فکر نکنید چه اتفاقی فردا می افتد . فقط فکر بسیار مثبت و احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید تاموفقیت به سراغتان بیاید 


7.اتمام برنامه ها و کاهش استرس

به خودت یادآوری کن که همه چیز را از زندگی می خواهی و برنامه روزانه خود را به پایان برسانید و در پایان روز خوشحال باشید


8. باور داشته باشید موفقیت همین نزدیکی است

 

چگونه بر دلشوره غلبه کنیم

 

باور کنید که شما همه چیزهایی را که میخواهید به انجام خواهید رسانید و تمام رویاهایتان درست خواهد شد و موفقیت را خواهید دید، زیرا همه مردم نمیتوانند قدرت خود را حفظ کنند و برنامه روزانه خود را بدون استرس و شکست حفظ کنند!


9.هیچ کاری برای موفقیت عار نیست..

 

 

 

راههای مهار استرس

 

هیچ کار کوچک، بزرگ، برتر و یا پایین تر نیست...زیرا تضمین موفقیت شما و نابودی استرس در صبر و سماجت شما در کار می باشد.موفق باشید دوست عزیز...

احمدرضا کرامت


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 97/12/16:: 10:36 صبح     |     () نظر

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

 بهترین راه برای تبدیل شدن استرس به یک موفقیت بزرگ چیست؟ این مراحل موفقیت آمیز ترین افراد در جهان است.


1.می دانید که هر روز زندگی شما یک زندگی جدید برای موفقیت است

 

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

شما باید این را خیلی خوب بدانید و هیچکس نمیتواند شما را  قضاوت کند، بنابراین هر روز با در آغوش گرفتن همه کسانی که در اطراف شما هستند شروع کنید و می دانید که در آن روز یک زندگی جدید را برای موفقیت آغاز خواهید کرد.


2.شروع به تفکر برای کاهش استرس

 

چگونه استرس شدید را کنترل کنیم

 

برای تنها 5 دقیقه فکر کنید و زیباترین چیزهایی که در زندگی خود می خواهید، انجام دهید تا استرس شما کم و درهای موفقیت بر روی شما باز شود.


3. صبحانه خوب استرس را کاهش می دهد

 

چگونه از استرس نجات پیدا کنیم

 

یک صبحانه خوب داشته باشید و چند لیوان اب بخورید و استرس را فراموش کنید و برای امروز برنامه ریزی کنید. .. نه فردا ،نه هفته بعد ... فقط امروز.


4.لبخند بزن تا استرس فرار کند

 

سریعترین راه کاهش استرس

 

شروع برنامه خود را با لبخند زدن آغاز کنید و احساس خوبی در مورد خودتان ایجاد کنید. چرا که شما خیلی بهتر از بسیاری از مردم در جهان هستید و نباید استرس در زندگی خود راه بدهید.


5.تمرکز بر روی برنامه روزانه برای موفقیت

 

راه های کاهش استرس و اضطراب

 

 هر حواس پرتی را فراموش کنید که باعث می شود حتی یک لحظه فکر کنید و استرس داشته باشید. بدانید که زمان در آن لحظه فقط برای شما متوقف شده است. می دانید که شما پادشاه جهانت هستی بنابراین مثل یک پادشاه عمل کن و موفقیت را تجربه کنید


6.انجام برخی از ورزش های سبک برای کاهش استرس خوب است

 

راه های کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان در امتحانات

 

هنگامی که به تخت می روید در شب فکر نکنید چه اتفاقی فردا می افتد . فقط فکر بسیار مثبت و احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید تاموفقیت به سراغتان بیاید 


7.اتمام برنامه ها و کاهش استرس

به خودت یادآوری کن که همه چیز را از زندگی می خواهی و برنامه روزانه خود را به پایان برسانید و در پایان روز خوشحال باشید


8. باور داشته باشید موفقیت همین نزدیکی است

 

چگونه بر دلشوره غلبه کنیم

 

باور کنید که شما همه چیزهایی را که میخواهید به انجام خواهید رسانید و تمام رویاهایتان درست خواهد شد و موفقیت را خواهید دید، زیرا همه مردم نمیتوانند قدرت خود را حفظ کنند و برنامه روزانه خود را بدون استرس و شکست حفظ کنند!


9.هیچ کاری برای موفقیت عار نیست..

 

 

 

راههای مهار استرس

 

هیچ کار کوچک، بزرگ، برتر و یا پایین تر نیست...زیرا تضمین موفقیت شما و نابودی استرس در صبر و سماجت شما در کار می باشد.موفق باشید دوست عزیز...

احمدرضا کرامت


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 97/12/16:: 10:36 صبح     |     () نظر

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

 بهترین راه برای تبدیل شدن استرس به یک موفقیت بزرگ چیست؟ این مراحل موفقیت آمیز ترین افراد در جهان است.


1.می دانید که هر روز زندگی شما یک زندگی جدید برای موفقیت است

 

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

شما باید این را خیلی خوب بدانید و هیچکس نمیتواند شما را  قضاوت کند، بنابراین هر روز با در آغوش گرفتن همه کسانی که در اطراف شما هستند شروع کنید و می دانید که در آن روز یک زندگی جدید را برای موفقیت آغاز خواهید کرد.


2.شروع به تفکر برای کاهش استرس

 

چگونه استرس شدید را کنترل کنیم

 

برای تنها 5 دقیقه فکر کنید و زیباترین چیزهایی که در زندگی خود می خواهید، انجام دهید تا استرس شما کم و درهای موفقیت بر روی شما باز شود.


3. صبحانه خوب استرس را کاهش می دهد

 

چگونه از استرس نجات پیدا کنیم

 

یک صبحانه خوب داشته باشید و چند لیوان اب بخورید و استرس را فراموش کنید و برای امروز برنامه ریزی کنید. .. نه فردا ،نه هفته بعد ... فقط امروز.


4.لبخند بزن تا استرس فرار کند

 

سریعترین راه کاهش استرس

 

شروع برنامه خود را با لبخند زدن آغاز کنید و احساس خوبی در مورد خودتان ایجاد کنید. چرا که شما خیلی بهتر از بسیاری از مردم در جهان هستید و نباید استرس در زندگی خود راه بدهید.


5.تمرکز بر روی برنامه روزانه برای موفقیت

 

راه های کاهش استرس و اضطراب

 

 هر حواس پرتی را فراموش کنید که باعث می شود حتی یک لحظه فکر کنید و استرس داشته باشید. بدانید که زمان در آن لحظه فقط برای شما متوقف شده است. می دانید که شما پادشاه جهانت هستی بنابراین مثل یک پادشاه عمل کن و موفقیت را تجربه کنید


6.انجام برخی از ورزش های سبک برای کاهش استرس خوب است

 

راه های کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان در امتحانات

 

هنگامی که به تخت می روید در شب فکر نکنید چه اتفاقی فردا می افتد . فقط فکر بسیار مثبت و احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید تاموفقیت به سراغتان بیاید 


7.اتمام برنامه ها و کاهش استرس

به خودت یادآوری کن که همه چیز را از زندگی می خواهی و برنامه روزانه خود را به پایان برسانید و در پایان روز خوشحال باشید


8. باور داشته باشید موفقیت همین نزدیکی است

 

چگونه بر دلشوره غلبه کنیم

 

باور کنید که شما همه چیزهایی را که میخواهید به انجام خواهید رسانید و تمام رویاهایتان درست خواهد شد و موفقیت را خواهید دید، زیرا همه مردم نمیتوانند قدرت خود را حفظ کنند و برنامه روزانه خود را بدون استرس و شکست حفظ کنند!


9.هیچ کاری برای موفقیت عار نیست..

 

 

 

راههای مهار استرس

 

هیچ کار کوچک، بزرگ، برتر و یا پایین تر نیست...زیرا تضمین موفقیت شما و نابودی استرس در صبر و سماجت شما در کار می باشد.موفق باشید دوست عزیز...

احمدرضا کرامت


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 97/12/16:: 10:35 صبح     |     () نظر

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

 بهترین راه برای تبدیل شدن استرس به یک موفقیت بزرگ چیست؟ این مراحل موفقیت آمیز ترین افراد در جهان است.


1.می دانید که هر روز زندگی شما یک زندگی جدید برای موفقیت است

 

چگونه استرس را به موفقیت تبدیل کنیم

 

شما باید این را خیلی خوب بدانید و هیچکس نمیتواند شما را  قضاوت کند، بنابراین هر روز با در آغوش گرفتن همه کسانی که در اطراف شما هستند شروع کنید و می دانید که در آن روز یک زندگی جدید را برای موفقیت آغاز خواهید کرد.


2.شروع به تفکر برای کاهش استرس

 

چگونه استرس شدید را کنترل کنیم

 

برای تنها 5 دقیقه فکر کنید و زیباترین چیزهایی که در زندگی خود می خواهید، انجام دهید تا استرس شما کم و درهای موفقیت بر روی شما باز شود.


3. صبحانه خوب استرس را کاهش می دهد

 

چگونه از استرس نجات پیدا کنیم

 

یک صبحانه خوب داشته باشید و چند لیوان اب بخورید و استرس را فراموش کنید و برای امروز برنامه ریزی کنید. .. نه فردا ،نه هفته بعد ... فقط امروز.


4.لبخند بزن تا استرس فرار کند

 

سریعترین راه کاهش استرس

 

شروع برنامه خود را با لبخند زدن آغاز کنید و احساس خوبی در مورد خودتان ایجاد کنید. چرا که شما خیلی بهتر از بسیاری از مردم در جهان هستید و نباید استرس در زندگی خود راه بدهید.


5.تمرکز بر روی برنامه روزانه برای موفقیت

 

راه های کاهش استرس و اضطراب

 

 هر حواس پرتی را فراموش کنید که باعث می شود حتی یک لحظه فکر کنید و استرس داشته باشید. بدانید که زمان در آن لحظه فقط برای شما متوقف شده است. می دانید که شما پادشاه جهانت هستی بنابراین مثل یک پادشاه عمل کن و موفقیت را تجربه کنید


6.انجام برخی از ورزش های سبک برای کاهش استرس خوب است

 

راه های کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان در امتحانات

 

هنگامی که به تخت می روید در شب فکر نکنید چه اتفاقی فردا می افتد . فقط فکر بسیار مثبت و احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید تاموفقیت به سراغتان بیاید 


7.اتمام برنامه ها و کاهش استرس

به خودت یادآوری کن که همه چیز را از زندگی می خواهی و برنامه روزانه خود را به پایان برسانید و در پایان روز خوشحال باشید


8. باور داشته باشید موفقیت همین نزدیکی است

 

چگونه بر دلشوره غلبه کنیم

 

باور کنید که شما همه چیزهایی را که میخواهید به انجام خواهید رسانید و تمام رویاهایتان درست خواهد شد و موفقیت را خواهید دید، زیرا همه مردم نمیتوانند قدرت خود را حفظ کنند و برنامه روزانه خود را بدون استرس و شکست حفظ کنند!


9.هیچ کاری برای موفقیت عار نیست..

 

 

 

راههای مهار استرس

 

هیچ کار کوچک، بزرگ، برتر و یا پایین تر نیست...زیرا تضمین موفقیت شما و نابودی استرس در صبر و سماجت شما در کار می باشد.موفق باشید دوست عزیز...

احمدرضا کرامت


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط احمدرضا کرامت 97/12/16:: 10:35 صبح     |     () نظر
<      1   2   3   4   5   >>   >